Pris på uddannelsen

Hvad koster psykoterapeutuddannelsen?

På en psykoterapeutuddannelse kan der være mange forskellige udgifter der skal regnes med, da der udover undervisningen typisk også er udgifter til egen-terapi, supervision, færdighedstræning og lignende. Alt sammen noget der tæller med i den samlede pris, men som kan være svært at få overblik over og som er vigtig når der sammenlignes priser på uddannelser. Derfor har vi på Ruben Instituttet samlet alle udgifter der er gældende for den 4-årige uddannelse, så du har overblik og ikke bliver overrasket over udgifter undervejs.

Prisen dækker 1600 lektioner / 1200 timers underviserbesat fremmøde (konfrontationstimer), samt udgifter til egen-terapi, træningsgrupper, supervisionsgrupper og individuel supervision. Læs mere om tidsforbrug her. Den eneste udgift der ikke er med, er til litteratur. Årsagen er, at meget af uddannelsens litteratur kan lånes på biblioteket, skulle man ville det. 

Der vil være mulighed for at købe tryghedspakke til afsluttende eksamensforløb og til eksaminer generelt. Dette indebærer at du kan tilkøbe ekstra vejledning, supervision og sparring på opgaverne, hvis du har behov for dette. Priserne for dette vil variere alt efter behov. 

Der kan endvidere tilkøbes ekstra træningsgruppeforløb, supervisionsgruppeforløb, individuel terapi og individuel supervision. Dette kan således tilpasses dine behov. 

Du har mulighed for enten at betale for 1 år af gangen, eller i 2 rater fordelt på 1 pr (gebyr 1500,- pr. år) eller ratebetaling på 12 gange (gebyr på 4000,- pr. år).

Prisen kan reguleres en gang om året og næste gang kan ske pr. 1/1 2025. Regulering sker ikke indenfor den kontrakt du er på, men kan kun ske ved underskrift af ny kontrakt.

Kontraktmæssigt binder du dig for 2 år ad gangen.

I de tre nedenstående oversigter kan du se den samlede pris for henholdsvis betaling på 1 rate om året, betaling på 2 rater om året og betaling på 12 rater om året.

RABAT på uddannelsen lige nu. Tilmeld dig hold med opstart august 2024 og få undervisningen de første to år til halv pris. Du sparer således 24.500,- pr. år på uddannelsens første to år. Denne rabat skal fratrækkes nedenstående prisoversigt. Rabat gælder de første 15 tilmeldte og stopper derefter.

Pris på betaling ved 1 rate pr. år

Udgifter

Samlet på 4 år

Undervisning pr. år betales med 49.000,-  forud pr. år.

196.000,-

Administrationsgebyr ved tilmelding til uddannelsen.

2.000,-

Egen-terapi i løbet af uddannelsen minimum 40 timer af 900,-

36.000,-

Træningsgruppeforløb på 24 timer minimum 2 af 4.500,-

9.000,-

Supervisionsgruppeforløb på 20 timer minimum 2 af 6.000,-

12.000,-

Individuel ekstern supervision minimum 10 timer af 900,-

9.000,-

Deltagelse i forskningsmoduler igennem Dansk Psykoterapeutforening 50 timer. Nuværende pris er 5000,- (pris fastsættes af foreningen).

5.000,-

Træningsklienter minimum 30 timer. Klienter betaler 300,- pr. time til Instituttet og penge bruges til supervision til den studerende. Derfor trækkes dette fra den samlede udgifter.

– 9.000,-

Eksamensklienter minimum 10 timer. Klienter betaler 300,- pr. time til Instituttet og penge bruges til supervision til den studerende. Derfor trækkes dette fra den samlede udgifter.

– 3.000,-

I alt på 4 år inklusiv alle aktiviteter

257.000,-

I alt på 1 år inklusiv alle aktiviteter

64.250,-

Pris på betaling ved 2 rater pr. år

Udgifter

Samlet på 4 år

Undervisning pr. år betales med 49.000,-  forud pr. år.

196.000,-

Gebyr for ratebetaling 1500,- pr. år.

6.000,-

Administrationsgebyr ved tilmelding til uddannelsen

2.000,-

Egen-terapi i løbet af uddannelsen minimum 40 timer af 900,-

36.000,-

Træningsgruppeforløb på 24 timer minimum 2 af 4.500,-

9.000,-

Supervisionsgruppeforløb på 20 timer minimum 2 af 6.000,-

12.000,-

Individuel ekstern supervision minimum 10 timer af 900,-

9.000,-

Deltagelse i forskningsmoduler igennem Dansk Psykoterapeutforening 50 timer. Nuværende pris er 5000,- (pris fastsættes af foreningen).

5.000,-

Træningsklienter minimum 30 timer. Klienter betaler 300,- pr. time til Instituttet og penge bruges til supervision til den studerende. Derfor trækkes dette fra den samlede udgifter.

– 9.000,-

Eksamensklienter minimum 10 timer. Klienter betaler 300,- pr. time til Instituttet og penge bruges til supervision til den studerende. Derfor trækkes dette fra den samlede udgifter.

– 3.000,-

I alt på 4 år inklusiv alle aktiviteter

263.000,-

I alt på 1 år inklusiv alle aktiviteter

65.750,-

Pris på betaling ved 12 rater pr. år

Udgifter

Samlet på 4 år

Undervisning pr. år betales med 49.000,-  forud pr. år.

196.000,-

Gebyr for ratebetaling 4.000,- pr. år

16.000,-

Administrationsgebyr ved tilmelding til uddannelsen

2.000,-

Egen-terapi i løbet af uddannelsen minimum 40 timer af 900,-

36.000,-

Træningsgruppeforløb på 24 timer minimum 2 af 4.500,-

9.000,-

Supervisionsgruppeforløb på 20 timer minimum 2 af 6.000,-

12.000,-

Individuel ekstern supervision minimum 10 timer af 900,-

9.000,-

Deltagelse i forskningsmoduler igennem Dansk Psykoterapeutforening 50 timer. Nuværende pris er 5000,- (pris fastsættes af foreningen).

5.000,-

Træningsklienter minimum 30 timer. Klienter betaler 300,- pr. time til Instituttet og penge bruges til supervision til den studerende. Derfor trækkes dette fra den samlede udgifter.

– 9.000,-

Eksamensklienter minimum 10 timer. Klienter betaler 300,- pr. time til Instituttet og penge bruges til supervision til den studerende. Derfor trækkes dette fra den samlede udgifter.

– 3.000,-

I alt på 4 år inklusiv alle aktiviteter

273.000,-

I alt på 1 år inklusiv alle aktiviteter

68.250,-

Muligheder for tilskud

Der er forskellige muligheder for at få tilskud til uddannelse. Herunder kan du se hvilke.

Igennem din arbejdsplads kan du, hvis arbejdspladsen acceptere det, betale uddannelsen igennem bruttolønsordningen. Du kan læse mere om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside.

En anden mulighed er, at søge tilskud til uddannelsen igennem Statens kompetencefond.

En tredje mulighed er, at søge tilskud igennem den kommunale kompetencefond. 

En fjerde mulighed er, at søge tilskud igennem den regionale kompetencefond.

Endelig kan du søge tilskud igennem tryghedspuljen.