Undervisningsform

Undervisningsform

Praksisorienteret undervisning

Undervisning på Ruben Instituttet er først og fremmest praksisorienteret. Dermed menes, at de terapeutiske kompetencer skal indøves og erfares igennem afprøvning og efterfølgende refleksion. Således er der en høj grad af håndværk og mesterlære involveret, hvor du som studerende skal stille dig til rådighed med personlige temaer.

 

Refleksion og bearbejdelse

Dog vil den praktiske træning og øvelser bliver opfulgt af teoretisk refleksion og bearbejdelse, så det indøvede ligeledes forstås rationelt.

Undervejs på uddannelsen skal studerende desuden stå for oplæg, aflevere skriftlige eksamensopgaver og mødes i forskellige gruppekonstellationer for at indlære kompetencer fra forskellige vinkler.

Aktiv og engageret deltagelse

Din og dine medstuderendes aktive deltagelse i undervisningens forskellige dele, er afgørende for det samlede udbytte. Derfor forventes det at du deltager med engagement og er villig til at dele personlige oplevelser og erfaringer. Dette ligger desuden i den oplevelsesorienterede tilgang, hvor den enkeltes erfaringer og oplevelser giver væsentligt information om processer både individuelt og på holdniveau. 

Undervisningen vil altså være en vekselvirkning mellem forskellige undervisningsformer og tilgange. Det gennemgående er dog compassion som grundholdning, den neuroaffektive forståelsesramme som perspektivering og den oplevelsesorienterede psykoterapi som metode.