Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier

Compassion-logo

Ruben Instituttets grundlag

Mission
Missionen på Ruben Instituttet er, at udbrede compassion for at gøre verden et mere kærligt og bæredygtigt sted. Vi mener, at compassion er grundlæggende for et udviklende, nærværende og medmenneskeligt møde og derfor også for psykoterapi. Derfor er missionen også at støtte op om at psykoterapeuttitlen i Danmark bliver beskyttet, således at klienter og andre brugere af psykoterapi, kan være sikre på at få en medlevende, nærværende og faglig solid behandling.

På Ruben Instituttet ønsker vi, at så mange som muligt der har behov for terapi, får adgang til det. Og især unge mennesker, da det er vores perspektiv, at de i særlig grad har behov for compassion, nærvær og faglig solid behandling. Heri kommer også et fremadrettet element, da vi ønsker at fremtiden bliver mere kærlig og bæredygtig for alle.

Vision
Visionen på Ruben Instituttet er, at skabe en uddannelse til oplevelsesorienteret psykoterapeut, hvor compassion er grundtonen i uddannelsen, således at kommende terapeuter uddannet fra Ruben Instituttet kan være solide og compassionerede repræsentanter for psykoterapeutfaget.

Visionen med uddannelsen er dermed at skabe de bedste rammer for kommende terapeuter. Dette gør vi på det personlige plan ved at krop, følelser og tanker går hånd i hånd – med lige stor opmærksomhed, samt at det teoretiske refleksionsniveau er højt. Ved at skabe en uddannelse der på en og samme tid lever op til niveau 7 i rammen for livslang læring og understøtter det praktiske og procesorienterede terapeutiske arbejde, ønsker vi at medvirke til, at psykoterapi bliver anerkendt og titlen til psykoterapeut beskyttet.

På sigt ønsker Ruben Instituttet at skabe en fond, hvor indtjeningen fra Ruben Instituttet går til gavn for udbredelsen af psykoterapi baseret på compassion, med neuroaffektiv referenceramme og oplevelsesorienteret metode. Denne skal støtte op om især unge menneskers behov for psykoterapi, terapigrupper, kurser og stipendier til uddannelse i psykoterapi, hvor compassion skinner igennem.

Værdier
På Ruben Instituttet tror vi på det gode i mennesker. Vi vil som mennesker altid søge imod heling og udvikling, hvilket Ruben Instituttet søger via compassion. Derfor er værdierne på Ruben Instituttet først og fremmest et livssyn præget af compassion i alle forhold. Dette gælder i særdeleshed i den terapeutiske relation, men også i andre forhold i livet. Derudover bygger Ruben Instituttet på at være åbne og nysgerrige på hinandens ståsteder, livssyn og livsvalg.