Uddannelsens formål

Uddannelsens formål

Bliv psykoterapeut københavn

Overordnet formål

Det overordnede formål med uddannelsen er at uddanne psykoterapeuter, der kan udøve faget med seriøs faglighed, høj etik, nærvær og empati, hvor compassion som intention er gennemgående, samt være solide repræsentanter for psykoterapeutfaget.

 

 

 

Vejen dertil

For at kunne dette, mener vi, at man som terapeut selv skal gennemgå en personlig modning og proces, der gør en i stand til at udøve faget med den dybde og præcision der kommer ved egne erfaringer både refleksivt, følelsesmæssigt og kropsligt. Således er formålet med uddannelsen også at den studerende lærer sig selv bedre at kende og indgår i en personlig modningsproces. Endvidere er formålet at uddanne terapeuter der kritisk kan reflektere over egen praksis igennem relevant forskning og nyeste teori, samt forske i egen praksis som psykoterapeut.

Uddannelsen er at betragte som en almen uddannelse i psykoterapi indenfor oplevelsesorienteret psykoterapi. Derfor er uddannelsen også udpræget praksisorienteret og foregår hovedsageligt ved at arbejde med sig selv, træne metoder og tekniker i praksis, samt reflektere teoretisk over dette.