Træning i compassion (TIC)

Træning i compassion (TIC) over 8 uger

saft-and-sound-protocol

Hvorfor TIC?

TIC står for træning i compassion. Det er et videnskabeligt baseret 8-ugers program, der har fokus på at håndtere svære følelser og kan hjælpe dig til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært.

Med systematisk compassiontræning skaber du opmærksomhed om og forståelse for dine tanker, følelser og adfærd. Du udvikler redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til dig selv og andre.

Dette 8-ugers kursus udbydes separat, men er også en del af den 4-årige uddannelse til psykoterapeut på Ruben Instituttet. Kurset er adgangsgivende til Compassion for professionelle på Århus Universitet. 

At være med smerte og lidelse

Formålet med træning af compassion er mere end bare at mærke empati, tolerere svære følelser eller at bekymre sig for et andet menneske. Træning af compassion hjælper os til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, både hos os selv og andre, når livet er svært. Compassion-træningen giver os aktive redskaber til at vide, hvad vi skal eller kan gøre, når vi møder lidelse.

Når vi træner compassion, træner vi evnen til at møde de svære daglige situationer, som alle mennesker oplever, med compassion og med venlig omsorg for os selv, vores kære og andre mennesker. Vi undersøger, hvilke barrierer der kan opstå i vores træning, og vi træner evnen til at se og forstå, at vi som mennesker er meget mere ens, end vi er forskellige.

Den røde tråd igennem kurset er, at vi begynder at få en fornemmelse og forståelse for, at vi har muligheden og evnen til at træne vores egen mentale sundhed på en hensigtsmæssig måde. Med tiden kan det medføre, at vi kan bidrage til de problematikker, der er i vores samfund fra et sted i os selv af compassion og medmenneskelighed. 

Arbejdsmæssigt er compassion-træning især relevant for sundhedspersonale, ledere og andre der arbejder med mennesker, da de dagligt møder lidelse. Er du i dit privatliv pårørende til mennesker med sygdom eller andre svære udfordringer i deres liv, kan du også have stor glæde af compassion-træning.

Mange vælger også at tage kurset for at få redskaberne til at være i forskellige relationer på arbejdspladsen, hvor det er vigtigt at kunne rumme andre med compassion og venlighed.

Hvad får jeg ud af at træne compassion?

Med den systematiske træning af compassion skaber vi altså mere opmærksomhed om og forståelse for egne tanker, følelser og adfærd for derved at udvikle redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til os selv og andre.

Forskning peger på, at systematisk træning af compassion giver øget psykisk trivsel, nærvær, selvomsorg, modstandskraft og social forbundethed. Desuden nedsætter det stress, angst og depression. Forskning viser, at træning i compassion kan give:

  • Mere glæde
  • Mere ro
  • Færdigheder til at regulere følelser
  • Selvaccept
  • Accept af følelser, som de er
  • Tilfredshed med jobbet
  • Blive bedre til at passe på sig selv
  • Compassion for en selv og andre
  • Åbenhed for at modtage compassion fra andre

De “redskaber” og evner, som du tilegner dig, kommer dig til gode på arbejdet såvel i dit privatliv. Evnen til at passe på dig selv og indgå i relationer på en hensigtsmæssig måde er noget, du bruge både på arbejdet som privat.