Uddannelsens opbygning

Opbygning af den 4-årige uddannelse

Uddannelsen er opbygget som et deltidsstudie der strækker sig over 4 år. Uddannelsen er opdelt i en 2-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse. De første to år er hovedsageligt rettet mod en personlig modning og proces der er grundlæggende for senere at kunne varetage psykoterapeuthvervet. Dog vil der gradvist på grunduddannelse være mere og mere fokus på terapeutrollen og træning i at varetage denne. På overbygningsuddannelsen er fokus mere rettet mod terapeutrollen og der vil være megen træning, refleksion og sparring på dette. Der vil dog stadig være en høj grad af personlig proces og modning, da vi anser dette som et kontinuerligt stykke arbejde en seriøs terapeut bør foretage. Dette gælder også efter endt studie.

Grunduddannelsen og overbygningsuddannelsen indeholder hver 4 semestre. Således omfatter hele uddannelsen 8 semestre fordelt på 4 år. Læs mere om de enkelte semestre og moduler, i studieordningen for uddannelsen.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at du kan gå på enten hverdagshold (mandag – onsdag) eller på weekendhold (fredag – søndag). Undervisningstiden er fra kl. 10.00 til kl. 17.00. Udannelsen er et deltidsstuide, hvorfor tidsforbruget er tilrettelagt således. at det er muligt at have et arbejde ved siden af.

Udover det fysiske fremmøde der fylder absolut mest i uddannelsen, er der i mellem hver mødegang også et kortere teoretisk oplæg online. Dette vil typisk foregå mellem to mødegange en torsdag aften kl. 19-21. Tanken er at du her får teoretisk viden der så efterfølgende bliver sat i spil i undervisning ved fysisk fremmøde. Desuden vil der ved start af hvert semester og op mod en eksamen ligeledes være onlinemøder, hvor holdlærer beskriver semesterets indhold og læringsmål eller eksamensproces og der er tid til spørgsmål.

Både på start af grunduddannelsen og på start af overbygningsuddannelsen er der indlagt et internatophold. Disse internatophold fungerer både som intens fokusering på uddannelsens faglige indhold og dels som en måde at arbejde med holdets dynamik på. Internaterne er en vigtig del af uddannelsen, da det er dybdegående træning og samvær på holdet.

Udover undervisning, skal du gå i egen-terapi (minimum 40 timer), individuel supervision og gruppesupervision undervejs på uddannelsen. Derudover kommer træningsgrupper, hvor du under direkte supervision træner de terapeutiske kompetencer. Endvidere skal du på grunduddannelsen være en del af en procesgruppe der støtter hinanden undervejs og bruges til at reflektere og processere, samt udarbejde diverse opgaver relateret til undervisningen. På overbygningen deltager du i en arbejdsgruppe der fokuserer mere på terapeutrollen og på uddannelsens afsluttende eksamen.