Hvilke krav stiller uddannelsen til dig?

Hvilke krav stiller uddannelsen til dig?

partiforløb

Udover de formelle krav til optag på uddannelsen, så kræver uddannelsen at du er parat til at deltage med engagement og med respekt for både egne og andres grænser. Det forventes at du stiller din egen historie og personlige temaer til rådighed, men kun i det omfang, at du selv er komfortabel med det.

Da uddannelsen i høj grad foregår som en proces og træning imellem medstuderende og kvalificerede undervisere, forventes det, at du er villig til at samarbejde med en kærlig og konstruktiv indstilling. For at lære bedst, kræves der tryghed på holdet og tillid til undervisere. Derfor vægter vi tryghed højt og forventer, at du dels deltager i at skabe denne tryghed og dels tør sige højt, hvis du ikke oplever at trygheden er stor nok.
Vi forventer at du møder velforberedt op til undervisning, har læst pensum til undervisningsdage, at du deltager aktivt og er imødekommende overfor de forskellige underviseres stil og tilgang til faget.