Forskning og psykoterapi

Certificering og niveauvurdering på masterniveau

Dansk Psykoterapeutforening har en ambition og truffet beslutning om at uddannelserne i foreningen alle skal leve op til niveau 7 i kvalifikationsrammen for livslang læring, der svarer til masterniveau. Uddannelserne skal løbende alle niveauvurderes af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Uddannelser der er medlem af Dansk Psykoterapeutforening skal således leve op til disse krav, hvilket sker dels ved certificering for medlemskab af foreningen og dels ved niveauvurderingen igennem Danmarks Akkrediteringsinstitution.

En niveauvurdering er en mulighed for uddannelser der ikke er underlagt Kultur-, Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Undervisningsministeriets tilsyn. Uddannelser kan blive niveauvurderet i kvalifikationsrammen for livslang læring og indplaceres i forhold til denne. En niveauvurdering på masterniveau (niveau 7) er altså ikke det samme som en gradgivende masteruddannelse. Det betyder kun at uddannelsen har samme niveau som en master.

For at opnå niveau 7 skal uddannelserne inddrage forskning og forskningsmetoder. Derfor har Dansk Psykoterapeutforening skabt et forskningsfakultet der underviser i netop forskningsmetoder i psykoterapi. Disse forskningsmoduler skal indgå som en del af undervisningen på alle uddannelserne der er medlem af foreningen for at sikre, at alle studerende har den nødvendige viden og kompetence på dette felt. På Ruben Instituttet bifalder vi dette og ser med glæde hvordan forskning og praksis går hånd i hånd, da dette medfører en styrkelse af praksis.

At få de psykoterapeutiske uddannelser niveauvurderet på niveau 7 er et rigtig godt skridt imod at få beskyttet titlen som psykoterapeut og få større anerkendelse af de terapeutiske kompetencer. Denne udvikling er ikke kun i Danmark, da European Association for Psychotherapy (EAP) anbefaler at uddannelser i psykoterapi lever op til niveau 7.

For at en uddannelse kan blive medlem af Dansk Psykoterapeutforening skal denne igennem en certificeringsproces. Denne certificering varetages for øjeblikket af Crossfields Europa, der er eksperter i at certificere uddannelser. Denne certificering sørger dels for at uddannelserne lever op til kravene i Dansk Psykoterapeutforening og dels for at uddannelserne også lever op til kravene for niveauvurdering på niveau 7. Selve niveauvurderingen varetages af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Derfor er der også forskel på niveauvurdering og certificering, om end mange dele af processen er ens.

Den 4-årige uddannelse på Ruben Instituttet er skabt blandt andet med det formål at uddannelsen fra start lever op til disse krav, da vi til fulde bakker op om denne udvikling af psykoterapifaget i Danmark. Derfor er hele uddannelsens fundament tilrettet og planlagt efter certificeringskravene i Dansk Psykoterapeutforening og kravene til niveau 7 i rammen for livslang læring. En uddannelse hvor praktisk håndværk og teoretiske forståelse går hånd i hånd. Masterniveau er at mestre sit fag. På Ruben Instituttet mener vi bestemt at uddannelsen skal give den studerende kompetence netop til at mestre psykoterapi, både i praksis og i teoretisk refleksion.

Da uddannelsen på Ruben Instituttet er ny, kan den endnu ikke niveauvurderes, da dette først kan ske, når en uddannelse er 5 år gammel. Således vil Ruben Instituttet hurtigst muligt søge niveauvurdering, men lever allerede op til disse krav.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og lever op til de nyeste krav fra foreningen.