Kursets indhold og opbygning (TIC)

Opbygning af TIC

Compassion-logo

Indhold af kurset

Det 8-ugers træningsprogram i TIC er opbygget efter forskellige temaer, der hver især bygger oven på det forrige og uddyber praksis i compassion.

Til hvert tema er det en tilhørende meditationsøvelse og en guiden meditation. Du kan lytte til de guidede meditationer her.

Temaer på kursets 8 uger

Det, du gør, har en betydning.

Vi lægger grundstenen for vores compassiontræning. Vi undersøger vores opmærksomhed – hvor er den henne, hvad har den gang i, og er den dømmende eller vurderende? Vi træner at blive opmærksomme ved hjælp af åndedrættet. Denne opmærksomhed skal hjælpe os til at opdage vores egen og andres lidelse.

Hvordan føles dit hjerte?

Vi arbejder videre fra sindet og tager hele kroppen med – særligt med fokus på det fysiske område ved hjertet og på at begynde at mærke og forstå kroppen indefra-ud. Vi undersøger, om vi kan opdage, at der er compassion overalt. Hvad sker der, når vi arbejder og møder os selv og omverden ud fra hjertet?

Du bliver glad af at give.

Vi undersøger forskellen mellem empatisk lidelse og compassion. Hvad sker der, når vi bliver overvældet af lidelse i os selv eller andres lidelse, og hvad sker der, når vi møder selvsamme lidelse med compassion i stedet for? Hvad vil det sige at give compassion og kærlig venlighed?

Transformer dårlige omstændigheder til læring.

Vi arbejder videre med at undersøge, hvad det vil sige at være sin egen bedste ven. Hvordan ser det egentligt ud, og hvad gør man? Kan man give kærlig venlighed til sig selv, og kan man tage imod det?

Gør hele livet til din compassion-praksis/træning.

Vi undersøger, hvad der sker, når man begynder at give compassion til sin egen lidelse. Hvilke barrierer er der, hvad gør man, hvad hvis man gerne vil, men ikke mener, man kan? Dette er nogle af de facetter, vi vil undersøge nærmere.

Det kunne lige så godt være dig.

Vi kigger nærmere på, om man kan give compassion til mennesker, man ikke kender? Kan man give compassion til mennesker, man ikke bryder sig om, eller som har gjort en fortræd? Kan man give compassion til mennesker, som er så anderledes end en selv, at man tænker, at man intet har tilfælles? Kan vi overhovedet forstå, at vi er ens?

Relationer er en disciplin.

Vi undersøger, hvad aktiv compassion betyder for os hver især. Hvordan ser det ud for os individuelt – hvordan gør man? Hvad kan vi hver især gøre for at ændre systemer og strukturer i vores samfund, i verden, som ikke er hensigtsmæssige? Skal vi?

Lev med lethed i en vanvittig verden.

Afslutning af kurset. Hvad har jeg lært, hvad tager jeg med mig, og hvor vil jeg starte?