Psykoterapeutuddannelse i København med compassion i fokus

NETOP NU - 1/2 PRIS PÅ UNDERVISNINGEN

Orienteringsmøde

Næste orienteringsmøde om den 4-årige uddannelse afholdes online tirsdag d. 2/7 kl. 18:00 – 20:00, og du kan tilmelde dig her:

Kalender

Array

Orienteringsmøde til den 4-årige uddannelse

Ved orienteringsmøde om den 4-årige uddannelse får…

Introforløb til psykoterapeutuddannelsen

Har du lyst til at mærke, hvordan…

Introforløb til psykoterapeutuddannelsen

Har du lyst til at mærke, hvordan…

Om Ruben Instituttet

Ruben Instituttets stifter Erik Lassen, den faglige ledelse, samt Ruben Instituttets undervisere er engageret i psykoterapi som udviklende og kreativt håndværk og vægter vigtigheden af kvalitet og seriøsitet i psykoterapifaget som helhed.

 

Den 4-årige uddannelse på Ruben Instituttet er anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening.

Om den 4-årige uddannelse

På Ruben Instituttet udbyder vi en 4-årig uddannelse til oplevelsesorienteret psykoterapeut med compassion i fokus og neuroaffektiv udviklingspsykologi som referenceramme. En uddannelse der vil tage dig igennem en personlig vækst og modning og gøre dig i stand til at varetage hvervet som psykoterapeut grundigt og seriøst, men også kreativt og intuitivt.

 

Vekslen mellem det praktiske håndværk i terapi og den teoretiske forståelse er grundtonen i uddannelsen. Du vil arbejde med dig selv sanseligt, følelsesmæssigt og forstå processerne teoretisk, så du senere kan arbejde med mennesker med fokus på samspillet mellem sanser, følelser og tanker.

 

Uddannelsen er anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening.

På vej mod niveauvurdering på masterniveau

Dansk Psykoterapeutforening har en ambition om at uddannelserne i foreningen alle skal leve op til niveau 7 i rammen for livslang læring, hvilket svarer til masterniveau. Uddannelserne skal således leve op til disse krav, hvilket sker dels ved certificering for medlemskab af foreningen og dels ved niveauvurderingen igennem Danmarks Akkrediteringsinstitution.

 

Den 4-årige uddannelse på Ruben Instituttet er skabt blandt andet med det formål at fra start leve op til disse krav. Uddannelsens fundament er tilrettet og planlagt efter certificeringskravene i Dansk Psykoterapeutforening og kravene til niveau 7 i rammen for livslang læring. En uddannelse hvor praktisk håndværk og teoretiske forståelse går hånd i hånd. Masterniveau er at mestre sit fag. Uddannelsen på Ruben Instituttet giver kompetencer netop til at mestre psykoterapi, både i praksis og i teoretisk refleksion.

 

Klinik

På Ruben Instituttet tilbyder vi forskellige terapeutiske forløb tilpasset dit behov. Vi har flere behandlere tilknyttet instituttet og udbyder:

Alle behandlere går løbende i supervision.

Introforløb

Kom til Ruben Instituttets introforløb og mærk hvad uddannelsen kan gøre for dig.

 

På Ruben Instituttet tilbyder vi løbende introforløb til den 4-årige uddannelse. 

 

Det er to sammenhængende dage med teori, træning og øvelser i psykoterapi. Så du kan få en fornemmelse af, hvad uddannelsen indeholder.

 

Dato for næste introforløb:

3. – 4. august 2024