Optagelsesprocedure

Optagelsesprocedure

For at blive optaget på den 4-årige uddannelse på Ruben Instituttet skal ansøger dels opnå den fornødne viden om uddannelsen, til at tage et velbegrundet valg af uddannelsen på Ruben Instituttet og dels dokumentere, at vedkommende er kvalificeret til optag.

Ansøger skal derfor deltage i et orienteringsmøde enten med fysisk fremmøde eller online (tilmeld dig her) eller booke tid til et personligt møde (book her), hvor uddannelsens indhold, forventninger og krav bliver gennemgået. Desuden er orienteringsmøde eller personligt møde også din mulighed for at præsentere dig selv og hvad du ønsker af uddannelsen, så det kan vurderes, om uddannelsen lever op til dine ønsker.

Efter deltagelse i orienteringsmøde eller personligt møde, skal ansøger indsende ansøgningsskema (se ansøgningsskema her). Derefter indkaldes ansøger til en optagelsessamtale hvor baggrund for optagelse vurderes og hvor ansøger og ledelsen får en bedre fornemmelse af hinanden. Hvis du har deltaget i personligt møde i stedet for orienteringsmøde, kan ledelsen vurdere, at der ikke er behov for optagelsessamtale, da personligt møde har været uddybende nok.

Ved optagelsessamtale eller hurtigt derefter får ansøger besked om vedkommende er optaget på uddannelsen og i givet fald på hvilken kvote (læs mere her). Hvis ansøger optages på kvote 2 eller 3 udarbejdes der dispensationsdokument som ansøger for ved start af studiet. Disse kan senere bruges til eventuelt optag i Dansk Psykoterapeutforening. Hvis ansøger ikke vurderes parat til optag på uddannelsen, gives der grundig begrundelse herfor, samt hvad der skal til for eventuelt at kunne blive optaget på et senere tidspunkt.