Tidsforbrug på uddannelsen

Tidsforbug på den 4-årige uddannelse

Et deltidsstudie

Uddannelsen til oplevelsesorienteret psykoterapeut på Ruben Instituttet er et deltidsstudie. Derfor kan du godt arbejde ved siden af, men må dog afsætte god tid til uddannelsens mødedage, litteraturlæsning, personlige processer og lignende. Uddannelsen strækker sig over 4 år fordelt på 8 semestre. Hvert semester har 5-6 moduler af 3 dages varighed og et antal onlineundervisningsgange.

Du kan enten gå på et hverdagshold med undervisningsdage ca. hver 4. uge mandag, tirsdag og onsdag. Eller du kan gå på et weekendhold hvor der også er undervisningsdage ca. hver 4. uge, men her er dagene fredag, lørdag og søndag.

Mødetid på uddannelsen

Mødetiden på undervisningsdage er 10.00 – 17.00.

Udover undervisningsdage hvor du møder fysisk op på Ruben Instituttet, så er der mellem hver undervisningsgang også kortere teoriaftener online via zoom. Disse falder normalt en torsdag aften kl. 19.00 – 21.00. Der kan dog være teoriaftener der er placeret anderledes.

Desuden indeholder uddannelsen to internater med henholdsvis et på grunduddannelsen og et på overbygningsuddannelsen. Datoer og tidspunkter for internater udmeldes i god tid.

Samlet tidsforbrug i timer, lektioner og ECTS point

Uddannelsen indebærer både underviserbesatte lektioner (konfrontationstimer), samt en stor del af selvstudie, der blandt andet omfatter litteraturlæsning, møder i diverse grupper uden underviser, udarbejdelse af oplæg, skrivning af procesdagbog, eksaminer og indsamling af empiri til den afsluttende opgave.

Samlet antal underviserbesatte lektioner/konfrontationstimer

1600 lektioner / 1200 timer

Samlet antal lektioner selvstudie (ikke underviserbesat)

3200 lektioner / 2400 timer

Samlet antal lektioner med al aktivitet

4800 lektioner / 3600 timer

Dette kan sammenlignes med 144 ECTS point. 60 ECTS point er et studieårsværk og er på ca. 1500 timer inklusiv alle aktiviteter, dvs. at 1 ECTS point er 25 timer. Du kan læse mere om ECTS point på uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside her eller på EUs hjemmeside her.

Fordeling af lektioner

Uddannelsens underviserbesatte lektioner har et omfang af minimum 1600 lektioner (1200 timer) der er fordelt på 8 semestre. Disse semestre følger skolernes feriemønster.

Udover undervisning på holdet er der i de underviserbesatte lektioner også indeholdt deltagelse i træningsgruppeforløb (min. 64 lektioner), supervisionsgruppeforløb (min. 53,5 lektioner), egen-terapi (min. 53,5 lektioner) og individuel supervision (min. 13,5 lektioner). Læs mere om denne fordeling her.

De samlede underviserbesatte lektioner fordeler sig således:

Teori og terapeutisk metode

520 lektioner / 390 timer

Teori og terapeutisk metode onlineundervisning

80 lektioner / 60 timer

Færdighedstræning (herunder 64 lektioner i træningsgruppe)

460 lektioner / 345 timer

Supervision

320 lektioner / 240 timer

Supervision af træningsklienter i gruppe og individuelt

min. 100 lektioner / 75 timer

Forskningsmoduler med videnskabsteori onlineundervisning

66,5 lektioner / 50 timer

Uddannelsesrettet individuel terapi

min. 53,5 lektioner / 40 timer

Samlet antal underviserbesatte lektioner

min. 1600 lektioner / 1200 timer

Omfang af onlineundervisning

110 timer af uddannelsen er forlagt til onlineundervisning. Dermed er ca. 9 procent af den samlede underviserbesatte tid på uddannelsen onlineundervisning.

Selvstudie aktiviteter

Udover de underviserbesatte lektioner skal du deltage i gruppeaktivitet i procesgruppe på grunduddannelsen (68 lektioner) og studiegruppe på overbygningsuddannelsen (80 lektioner), hvor der ikke er underviser til stede.

Dertil kommer læsning af litteratur, udarbejdelse af oplæg, skrivning af procesdagbog, meditation, individuel evaluering af undervisning, opgaveskrivning og eksaminer, indsamling af empiri til afsluttende eksamen, samt lignende aktiviteter.

Omfanget af disse er estimeret til: 3200 lektioner / 2400 timer.

Fordeling af lektioner på uddannelsens 4 år

Herunder kan du se hvordan lektioner fordeler sig på uddannelsens enkelte år.

Underviserbesatte lektioner(konfrontationstimer):

Teori og terapeutisk metode: 140 lektioner / 105 timer
Teori og terapeutisk metode online undervisning: 
33 lektioner / 25 timer
Færdighedstræning: 133 lektioner / 100 timer
Supervision: 53,5 lektioner / 40 timer
Uddannelsesrettet individuel terapi: 13,5 lektioner / 10 timer

I alt: 373 lektioner / 280 timer

Selvstudie:

Procesgruppemøder: 28 lektioner / 21 timer
Læsning af litteratur, procesdagbog, eksaminer, meditation etc.: 
718,5 lektioner / 539 timer

I alt med alle aktiviteter: 1091,5 lektioner / 818,5 time. Svarende til 33 ECTS point

Underviserbesatte lektioner (konfrontationstimer):

Teori og terapeutisk metode: 140 lektioner / 105 timer
Teori og terapeutisk metode online undervisning: 
20 lektioner / 15 timer
Færdighedstræning (herunder deltagelse i træningsgruppeforløb af 24 timer)133 lektioner / 100 timer
Supervision: 
67 lektioner / 50 timer
Uddannelsesrettet individuel terapi:
 13,5 lektioner / 10 timer

I alt: 373 lektioner / 280 timer

Selvstudie:

Procesgruppemøder: 40 lektioner / 30 timer
Læsning af litteratur, procesdagbog, eksaminer, meditation etc.: 
706,5 lektioner / 530 timer

I alt med alle aktiviteter: 1091,5 lektioner / 818,5 time. Svarende til 33 ECTS point

Underviserbesatte lektioner (konfrontationstimer):

Teori og terapeutisk metode: 120 lektioner / 90 timer
Teori og terapeutisk metode online undervisning: 
13 lektioner / 10 timer
Færdighedstræning (herunder deltagelse i træningsgruppeforløb af 24 timer)133 lektioner / 100 timer
Supervision: 
100 lektioner / 75 timer
Gruppe- og individuel supervision af træningsklienter: 27 lektioner / 20 timer
Forskningsmoduler med videnskabsteori onlineundervisning: 27,5 lektioner / 20 timer
Uddannelsesrettet individuel terapi: 13,5 lektioner / 10 timer

I alt: 434 lektioner / 325 timer

Selvstudie:

Studiegruppemøder: 40 lektioner / 30 timer
Læsning af litteratur, træningsklienter, procesdagbog, meditation, eksaminer, træningsklienter, etc.:
826,5 lektioner / 620 timer

I alt med alle aktiviteter: 1300 lektioner / 975 timer. Svarende til 39 ECTS point

Underviserbesatte lektioner (konfrontationstimer):

Teori og terapeutisk metode og vejledning af afsluttende eksamen: 120 lektioner / 90 timer
Teori og terapeutisk metode online undervisning: 
13 lektioner / 10 timer
Færdighedstræning: 
60 lektioner / 45 timer
Supervision: 
100 lektioner / 75 timer
Gruppe- og individuel supervision af træningsklienter/eksamensklienter
: 73 lektioner / 55 timer
Forskningsmoduler med videnskabsteori onlineundervisning: 40 lektioner / 30 timer
Uddannelsesrettet individuel terapi: 13,5 lektioner / 10 timer

I alt: 420 lektioner / 315 timer

Selvstudie:

Studiegruppemøder: 40 lektioner / 30 timer
Læsning af litteratur, trænings- og eksamensklienter, procesdagbog, meditation, eksaminer, træningsklienter, indsamling af empiri til afsluttende eksamen, etc.:
880 lektioner / 660 timer

I alt med alle aktiviteter: 1300 lektioner / 975 timer. Svarende til 39 ECTS point