Bliv psykoterapeut

Psykoterapeutuddannelse

Udvikling i psykoterapeutuddannelsen

Psykoterapeutuddannelsen tilbyder en unik blanding af personlig vækst og faglig udvikling. Studerende lærer at kombinere personlig modenhed med faglig kompetence.

Det er vigtigt for en psykoterapeut at kunne møde sine klienter med sin egen personlighed, samtidig med at terapeuten fastholder et professionelt synspunkt.

 

I professionelle møder mellem mennesker og derfor også i det terapeutiske møde, møder vi andre netop med den vi er, samtidig med, at vi bibeholder det faglige og professionelle perspektiv. Dette er altafgørende for virkningen af det terapeutiske møde og derfor også afgørende for uddannelsens tilrettelæggelse, at du bliver i stand til både at bevare dig selv og varetage mødet med en klient professionelt. Dette understøttes af tilgangen til psykoterapi på Ruben Instituttet.

Uddannelsens varighed og struktur

  • Varighed: Uddannelsen varer i alt 4 år.
  • Fleksibilitet: Uddannelsen er designet, så det er muligt at arbejde ved siden af. Dette opnås ved, at studerende møder op til undervisning i gennemsnit 3 dage hver 4. uge.
  • Semestre: Uddannelsen er opdelt i 8 semestre.
  • Undervisningsdage: Hvert semester omfatter 15-18 dage med fremmødeundervisning.
  • Undervisningstyper: Undervisningen kan være arrangeret på to måder:
    • Weekendhold: Her undervises der fredag, lørdag og søndag.
    • Hverdagshold: Her foregår undervisningen mandag, tirsdag og onsdag.
  • Deltidsstudie: På grund af den spredte undervisningstid er uddannelsen betragtet som et deltidsstudie.

Du kan læse mere om uddannelsens struktur og opbygning her.

Ny karrierevej som psykoterapeut

At tage skridtet og uddanne sig til psykoterapeut kan være begyndelsen på en ny karrierevej. Dette er især relevant for dem, der allerede arbejder med mennesker og ønsker at dykke dybere ned i psykologiske processer og udviklende samtaler.

Mange der bliver psykoterapeut, starter egen praksis og lever enten helt af dette, eller kombinerer egen praksis med andet relevant arbejde. For nogle er netop uddybning af samtaleteknikker, forståelse af gruppedynamikker og andre terapeutiske kompetencer, en måde at finde nye veje på arbejdsmarkedet der ikke nødvendigvis er det direkte terapeut/klient arbejde, da kompetencerne i princippet kan bruges i alle former for mellemmenneskeligt arbejde. De opnåede kompetencer medfører, at uddannelsen har mange anvendelsesmuligheder. 

Personlig udvikling som central del af uddannelsen

En væsentlig del af uddannelsen til psykoterapeut omfatter personlig udvikling og modning. For at kunne agere effektivt som psykoterapeut, er det afgørende, at man kender sin egen historie, forstår sine reaktioner og kan rumme sine følelser.

For nogle studerende er dette den primære motivation for at tage uddannelsen, da den indeholder et intensivt forløb af personlig udvikling. Særligt de første to år af uddannelsen er dedikeret til selvudvikling, hvilket gradvist forbereder de studerende til rollen som psykoterapeut. Yderligere detaljer om uddannelsens struktur kan findes ved at læse mere om uddannelsens opbygning