Om den 4-årige uddannelse

Om den 4-årige uddannelse

Et deltidstudie

Den 4-årige psykoterapeutuddannelse på Ruben Instituttet er tilrettelagt således, at du kan arbejde ved siden af, da du i gennemsnit skal møde op 3 dage hver 4. uge. Uddannelsen er opbygget af 8 semestre (læs mere her) der hver især indeholder 15-18 dages undervisning med fremmøde. Disse kan være på weekendhold hvor der undervises fredag, lørdag og søndag, eller på hverdagshold, hvor der undervises mandag, tirsdag og onsdag. Dermed er uddannelsen at forstå som et deltidsstudie.

En personlig og faglig modningsproces

På de fire år studiet til psykoterapeut tager, vil du gennemgå en personlig modningsproces, få faglig sparring på et højt niveau, teoretiske perspektiver, oparbejde terapeutiske kompetencer, gå i supervision og i det hele taget deltage i en proces der er lige dele personlig og faglig udvikling – alt sammen for til sidst, at være eksamineret psykoterapeut i oplevelsesorienteret psykoterapi.

Uddannelsesmiljøet

Du vil indgå i et miljø hvor compassion, nærvær og refleksion er gennemgående. Her er plads til både dybe personlige processer og vidtløftige teoretiske diskussioner, velvidende at begge er vigtige for den terapeutiske uddannelse. Du vil møde andre studerende der brænder for faget og som deltager med engagement og iver. Ligeledes vil du møde undervisere der hver især er højt kvalificerede på deres felt, som brænder for psykoterapeutfaget og som ønsker at dele ud af deres erfaringer og viden. Du vil altså blive del af et fællesskab, hvor du vil blive hørt og taget med på råd og hvor uddannelsen skabes i fællesskab.