Hvem søger om optagelse?

Hvem søger om optagelse?

Uddannelsen til psykoterapeut er attraktiv for mennesker med mange forskellige både faglige og personlige baggrunde. Ligesom der kan være stor spredning i alder på studerende. Dog kræver det en vis modenhed, grunduddannelse og erfaring at starte på uddannelsen, hvorfor gennemsnitsalderen også afspejler dette. Gennemgående for alle studerende er dog et dybt engagement i at ville hjælpe andre mennesker igennem terapi, at arbejde personligt med sig selv og skabe positive forandringer.

Mange studerende ønsker at starte en selvstændig praksis som psykoterapeut eller opnå ansættelse som psykoterapeut efter endt studie og uddannelsen er naturligvis oplagt til dette. En del studerende tager uddannelsen som et kompetenceløft til det arbejde de har i forvejen. Endeligt er der de studerende der starter på uddannelsen for at arbejde mere i dybden med psykologiske processer og ved ikke ved uddannelsens start om den skal lede til at arbejde som terapeut.

Typisk vil den studerende have en grunduddannelse af mellemmenneskelig karakter som eksempelvis socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog, sygeplejerske eller lignende. Dog er også mange studerende der har anden uddannelsesmæssig baggrund og erhvervsmæssig erfaring, men som har et stort engagement i personlig udvikling og psykoterapi. Der er dog nogle formelle krav der skal leves op til for at kunne optages på uddannelsen.