Optagelseskriterier

Adgangskrav til den 4-årige psykoterapeutuddannelse

Optagelseskriterierne til den 4-årige uddannelse på Ruben Instituttet følger de optagelseskriterier der defineres for certificering af uddannelser i Dansk Psykoterapeutforening.

Der kan søges om optag direkte igennem kvote 1 og kvote 2, eller på dispensation på kvote 3. Ved optag på kvote 3 vil du modtage en skriftlig begrundelse for hvorfor du er optaget på dispensation. Alle ansøgere skal deltage i en individuel optagelsessamtale.

For alle ansøgere på både kvote 1, 2 og 3 gælder at ansøger skal være motiveret for den oplevelsesorienterede tilgang og besidde den modenhed der skal til for at indgå i den personlige udviklingsproces som uddannelsen til psykoterapeut også er.

Ansøgere på kvote 1 skal have en lang eller mellemlang grunduddannelse af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter. Dette kan være lærer, psykolog, pædagog, sygeplejerske, præst, socialrådgiver, fysioterapeut eller lignende grunduddannelser.

Ansøger skal desuden have minimum det der svarer til 3 års fuldtidserfaring erfaring med grunduddannelsens fagområde.

Hvis ansøgers grunduddannelse ikke falder ind under kvote 1, kan der ansøges igennem kvote 2.

Ansøgere på kvote 2 skal have en lang eller mellemlang grunduddannelse eksempelvis en kandidatuddannelse eller en professionsbachelor.

Dertil kommer det der svarer til 3 års fuldtidserfaring i jobstilling der indebærer mellemmenneskelig kontakt.

Hvis ansøgers grunduddannelse ikke lever op til kriterier anført ved kvote 1 og 2, kan der ansøges på dispensation igennem kvote 3.

Ansøger på kvote tre skal have en grunduddannelse af mindst tre års varighed.

Dertil kommer 5 års erhvervserfaring (enten lønnet eller frivilligt) med mellemmenneskelig kontakt. Dette kan være ledelse med personaleansvar, sociale projekter, socialt arbejde, rådgivning, støttekontakt eller lignende.

Endvidere skal ansøger dokumentere at vedkommende besidder grundlæggende viden om psykologi, eksempelvis ved eksamen i psykologi på B-niveau eller lignende.