Overgang fra studerende til psykoterapeut

Overgang fra studerende til psykoterapeut

fra-studerende-til-psykoterapeut

Uddannelsen er tilrettelagt således, at du på uddannelsens overbygning langsomt vil opbygge en træningspraksis med klienter udefra, hvor du vil modtage megen supervision og sparring på rollen som terapeut. Således vil du allerede ved afslutning af studiet have en praksis i gang som psykoterapeut. På Ruben Instituttet bakker vi op om denne proces dels ved supervision, dels ved at promovere studerende på diverse sociale medier og dels ved at skabe rammerne for fælles erfaringsudveksling til gavn for alle studerende.

Endvidere får du på uddannelsen undervisning i klinikvejledning og iværksætteri, så du er godt klædt på til livet som praktiserende psykoterapeut efter endt studie. Du vil også få mulighed for at blive promoveret på Ruben Instituttets hjemmeside både under og efter studietiden.

Når du er færdiguddannet på Ruben Instituttet, kan du deltage i supervision og træning for færdiguddannede terapeuter og dermed vedligeholde og udbygge dine kompetencer.