Ledelse og organisering

Ledelse og organisering

Author picture

Erik Lassen
Ejer af Ruben Instituttet, overordnet uddannelsesansvarlig og administrativ leder. Desuden fungerer Erik som studievejleder.

Erik har det overordnede ansvar for alle dele af Ruben Instituttets aktiviteter.

Author picture

Lene Alsbæk Nielsen
Faglig leder på den 4-årige uddannelse.

Lene har ansvar for det faglige aspekt og sammenhæng på Ruben Instituttets 4-årige uddannelse.

Author picture

Undervisergruppen.

Author picture

Tilknyttede psykoterapeuter, supervisorer og behandlere.

Author picture

Studieråd for den 4-årige uddannelse består af repræsentant for ledelsen, repræsentant for undervisergruppen, studievejleder og repræsentant for hvert hold på den 4-årige uddannelse.

Herunder kan du downloade kommissorium for studieråd:

Kommissorium for studieråd på Ruben Instituttet