Dansk Psykoterapeutforening

Ruben Instituttet og Dansk Psykoterapeutforening

Fundamentet for den 4-årige uddannelse på Ruben Instituttet er certificeringskrav til uddannelser i Dansk Psykoterapeutforening. Derfor er uddannelsen fra start af bygget på de nyeste krav fra foreningen om en uddannelse der lever op til niveau 7 i  kvalifikationsrammen for livslang læring. 

Den 4-årige uddannelse på Ruben Instituttet er præ-certificeret af Crossfields Europa og godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening.

Ruben Instituttet anbefaler varmt at du som studerende på Ruben Instituttet ansøger om studiemedlemskab af Dansk Psykoterapeutforening og aktivt deltager i de studerendes råd i foreningen. Samt at du efter endt studie ligeledes fortsætter aktivt i foreningen og bakker op om foreningens arbejde.

 

Dansk Psykoterapeutforening

Dansk Psykoterapeutforening blev grundlagt i 1993 og har siden da varetaget psykoterapeuters interesse og arbejdet for at højne fagets anerkendelse og faglighed.

Foreningen er Danmarks absolut største og ældste foreningen der samler psykoterapeuter i Danmark. Foreningen samler både individuelle medlemmer og psykoterapeutiske uddannelser. Kravene til både individuelle medlemmer og uddannelser er høje og har fokus på praksiserfaring, teoretiske uddannelse og etisk refleksion.

De vigtigste opgaver for foreningen er at sikre høj kvalitet i terapeutiske arbejde til gavn for klienterne og andre brugere af psykoterapi, at forbedre vilkårene for psykoterapeuter og at flere kan få adgang til god og solid psykoterapi.

Når man er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, kan man bruge titlen psykoterapeut MPF (Medlem af dansk PsykoterapeutForening), der er et kvalitetsstempel, der sikre god og solid uddannelse.

Optagelse i Dansk Psykoterapeutforening

Hvis du ønsker at blive medlem af Dansk Psykoterapeutforening, så skal du tage en af de uddannelser som foreningen har godkendt. Når du har gennemført en 4-årig uddannelse godkendt af foreningen, kan du søge op optagelse.

Foreningen optager medlemmer igennem kvote 1, 2 og 3 (§ 3.1, 3.2 og 3.3). Disse svarer til optagelseskriterierne på Ruben Instituttet (læs mere her).

Da uddannelsen på Ruben Instituttet er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, kan uddannelsen give mulighed for medlemskab af foreningen efter endt uddannelse, såfremt man ellers lever op til foreningens optagelseskrav.

Studiemedlemsskab af Dansk Psykoterapeutforening

Som studerende på Ruben Instituttet, har du mulighed for at blive studiemedlem af foreningen. Som studiemedlem kan du deltage i kurser, foredrag, netværksmøder og lignende. Desuden har de studerende i foreningen deres eget råd – de studerendes råd – der har en plads i foreningen bestyrelse. Dermed er der mulighed for at få indflydelse på foreningens arbejde og allerede som studerende indgå i arbejdet med psykoterapi i hele Danmark.