Pernelle Rose

Menu

Pernelle Rose

CV:

  • 2017 – 2020 Ph.d.-stipendiat på Aarhus Universitet – DPU/Danish School of Education. Afhandlingen ”Samtalegrupper for børn med skilte forældre. Social repræsentations teoretiske analyser af samtalegrupper på danske skoler” blev forsvaret december 2020.

  • 2013 – 2015 Kandidat i pædagogisk psykologi – Aarhus Universitet, DPU Speciale: ”Samtalegrupper for skilsmissebørn i skoleregi. Et krydsfelt mellem pædagogik og terapi?” Bedømt til karakteren 12.

  • 2008 – 2012 Certificeret Familie- og parterapeut MPF – Kempler Instituttet samt Dansk Familieterapeutisk Institut

  • 2003 – 2004 Efteruddannelse i Gruppemetoden – Den Sociale Højskole v/ Kenn Heap og Peter Mortensen 1991 – 1994 Pædagog fra Albertslund Pædagog Seminarium


Erhvervserfaring:
2021 – nu Ekstern lektor på Aarhus Universitet/DPU, afdelingen for pædagogisk psykologi. En del af forskningsprojekt om børn og unges perspektiver på trivsel i SFO, fritidshjem og klubregi – et samarbejde mellem AU og BUPL v/ tovholder lektor Kirsten Elisa Petersen.

2021 – nu Reviewer på internationale tidsskrifter (Frontiers) samt danske tidsskrifter (Nordiske Udkast) og bøger.

2020 – nu Udvikling af kurser, undervisning og uddannelser (samtalegruppeleder) om skilsmisse samt om anbragte børn og unge i kommunal og privat regi. Vejleder på hovedopgaven ved psykoterapeutuddannelsen på KP.

2020 – nu Familieterapeut i Ballerup Familiehus – deltidsansat.

2016 – 2017 Bachelorvejleder ved Pædagoguddannelsen København – Campus Carlsberg

2015 – 2017 Gæsteunderviser ved Pædagoguddannelsen København – Undervisning i det tværfaglige modul

2014 – nu Medlem af Censorkorpset på Den Ny Pædagoguddannelse 2008 – 2017 Familieterapeut i Ballerup Familiehus. Tværfagligt forbyggende arbejde med sårbare gravide og mødre i projekterne Ung mor og Tidlig indsats.  Helhedsorienteret terapeutisk indsats, hvor relationsarbejdet mellem forælder og barn er det bærende element i behandlingen. Behandlingen består af gruppeterapi, parterapi og individuel terapi. Derudover har jeg deltaget i en task force med fokus på at opkvalificerer Ballerup Kommunes indsatser for familier i skilsmisse. Projektet blev støttet af Egmont Fonden og implementeret i Familiehuset i 2016-2018.

2002 – 2007 Konsulent ved De 4 Årstider – Netværkssted for anbragte og tidligere anbragte børn og unge. Jeg har arbejdet med de unges forståelse af egen opvækst igennem gruppeforløb samt støttet dem i at arbejde med deres egne livshistorier og familiekonstellationer. Derudover har jeg arbejdet med efterværnsforløb, caféaftner og åben rådgivning.

2000 – 2002 Afdelingsleder ved Emdrupgård skole- og behandlingshjem 2000 Pædagog ved Frederiksholm Akutinstitution

1994 – 1999 Støttepædagog i støttepædagogkorpset ved Lokalcenteret Ryvang. Arbejdet i børnehaven Æbelø, ud fra filosofien ”mild specialisering”, hvor målet er at inkludere forskellige børn med diagnoser i børnehavens almindelige rammer.

Kurser:
”Mentalisering” Længerevarende kursusforløb i Ballerup Familiehus. ”Circle of security” Arbejdsmodel der bygger på tilknytningsteori v/Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson, psykologer og specialister i børne- og ungdomspsykologi.

”Tidlig indsats” Observation af spædbørn og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt v/ Anna Rosenbeck, specialist i børnepsykologi og supervision.

”Tidlig tilknytning” Margareta Brodén, psykolog og specialist i spædbarnsterapi. Diverse kurser inden for tidlig tilknytning, relationsarbejde og mentalisering. Supervision hos Margareta Brodén siden 2008.

”Sorg og krise” v/ Børneringen

”Friluftsliv” v/ LFS – 8 dages outdoor kursus i Wales på Dolygaer Outdoor Education Center.

”Mindfullness” v/ Hanne Frøyer

Andre aktiviteter:
Medlem af forskningsprogrammet Nordisk Netværk for Barnelivsforskning fra 2017. Hvert år samles forskere fra de nordiske lande og udveksler samt udvikler viden og faglige perspektiver på forskning i børns liv. Medlem af Dansk Psykoterapeutforenings Etikudvalg (2021), hvor jeg rådgiver og sparre omkring sager, der berører etiske dilemmaer og problemstillinger.


Medvirket i DRs programrække om positive samspil og konfliktløsning børn og voksne imellem af Grete Krag Müller. Programmerne er udarbejdet af redaktør Kirsten Emborg og tv-tilrettelægger Marie Darger, og er fortsættelsen af programmerne ”Nyfødt”.


Idéudvikler for DR-udviklingsafdeling på programmerne ”Fædre og spædbørn” i samarbejde med chefpsykolog Svend Aage Madsen.