Karen Dons Blædel

Karen Dons Blædel

Primære arbejdsområde i dag:

 • Stressbehandling
 • Angstbehandling
 • Konfliktløsning
 • Behandling af mobning
 • Ledercoaching/ lederudvikling


Tidligere beskæftigelse:

2019-2022

Har arbejdet som selvstændig psykoterapeut med behandling af stress hos såvel medarbejdere som ledere. Arbejder med mennesker med angst.

Derudover arbejdet med krisebearbejdning og undervist i dette i Røde Kors.

Arbejdet med ledelsescoaching både individuelt og på gruppeniveau.

Har været ekstern censor på afsluttende opgaver som psykoterapeut i GIS.

Arbejder i Dansk Psykoterapeutforenings bestyrelse

2004-2019

 • Arbejdet som ledende rådgiver for en frivillig organisation af personlige rådgivere i Forsvaret. Omdrejningspunktet var personlige og fortrolige samtaler om stress og mistrivsel, herunder sexchikane, konflikter, mobning og kriser.
 • Har indsamlet og udviklet relevante værktøjer til frivillige rådgivere i Forsvaret inden for håndtering af krænkende adfærd, stress, konflikter, mobning og kriser. Har dokumenteret arbejdet i form af fyldige guidelines til hele Forsvaret.
 • Undervist og trænet mere end 150 rådgivere i relevante områder af rådgivningsarbejde.
 • Ydet supervision efter strukturerede metoder.
 • Undervist i og gennemført konfliktmægling.
 • Ekstern lektor på Aalborg Universitet. Undervist i konfliktløsning og mægling.
 • Undervist i krisehåndtering (Kollegastøtte RITS) og ydet krisehjælp på individ og gruppeniveau.
 • Undervist i supervision og gennemført supervision på individ og gruppeniveau.
 • Holdt foredrag & workshops.
 • Undervist på par-kursus PREP (koncept fra Center for Familieudvikling).
 • Arbejder som frivillig rådgiver i Røde Kors (fortsat).


1986-2004

Konsulent, leder og chef inden for uddannelse i statslig og senere privat virksomhed. Har udviklet og gennemført uddannelse for ledere og konsulenter bl.a. inden for projektledelse, kommunikation, pædagogik. Arbejdet med forandringsprocesser i organisationer.

1980-1986

Undervist på forskellige institutioner i det offentlige

Uddannelse

2015: Psykotraumatolog RITS ®

2011: Ph.d. ved Aalborg Universitet: Et aktionsforskningsprojekt om håndtering af
krænkende adfærd i Forsvaret – en praksisdreven undersøgelse af interne kommunikative og organisatoriske kompetencer og behov.

2003: Master i Organisationspsykologi, Roskilde Universitetscenter.

2000: Gymnasiesidefagsuddannelse i psykologi, Københavns Universitet.

2000: Uddannet gestaltterapeut fra GIS.

1986: Kandidat fra Københavns universitet med speciale i kommunikation

Dertil kommer en række kortere kurser og seminarer inden for bl.a. stresshåndtering, krisehåndtering og “tilknytning og traumer”.

Gennemført instruktøruddannelse inden for Mindfulness (MBSR)i 2021